Bádanie?

Tak po rokoch klasickej „práce“, alebo „zamestnaní“, „živnostnení, podnikaní“ sa mi ukazuje jedna zaujímavá vec, a síce, že činnosť, ktorú som automaticky vždy robil bolo a je bádanie, čiže bádanie

Sebarozvojová otázka..

Sebarozvojová otázka už veľmi dávno som kládol ľuďom otázku „čo by si robil keby neboli peniaze?“ (pričom o stravu a obydlie by bolo už postarané)..