Sebarozvojová otázka..

Sebarozvojová otázka už veľmi dávno som kládol ľuďom otázku „čo by si robil keby neboli peniaze?“ (pričom o stravu a obydlie by bolo už postarané)..