Najväčší dar: Snívanie…

Největší dar: Snění

Když Toltékové říkali, „To je sen“, nebyla tato věta myšlena tak, jako když ji vykřikl nějaký rváč ve škole poté, co jste prohlásili, že ho zmlátíte,
pokud vás nenechá na pokoji, nebo jako reakce matky na vaše prohálšení, že se chcete stát astronautem. Tohle „snění“ je ten největší dar, jaký
dali Toltékové světu. A jakmile tu nádhernou skutečnost pochopíte, váš život už nebude nikdy takový, jako dřív.

Nevidíte, co je „tam venku“

Světlo má mnohem víc tajemství, než o jakých jste dosud věděli. Světlo je živý posel odrážející tonal (tvoření) a přinášející vašemu zraku zprávu
o tomto tonalu. Vzpomínáte si na obrázky ve vašich středoškolských učebnicích fyziky, na nichž byl strom a oko a znázorňovaly, že světlo se
odrazí od stromu a pronikne do oka?
Světlo je dokonalý posel. Proniká do oka a vytváří určitý obraz (obrácený mimochodem vzhůru nohama) na vašem očním pozadí. Části oka,
které se nazývají tyčinky a čípky, převádějí světelný obraz do nervových impulzů putujících do mozku a vytvářejících ve vaší mysli malý virtuálně
reálný obraz stromu. Když „vidíte“ strom, díváte se vlastně na tuto virtuální realitu ve své mysli. Takže vlastně vůbec nevidíte strom, který je „tam venku“.

Vaše mysl pokřivuje světlo

Když světlo odražené od nějakého objektu pronikne do vašeho oka, putuje kanály vnímání do vaší mysli. Po celý život jste si sestavovali určité
systémy přesvědčení, sbírali jste názory, prožívali obavy a vytvářeli si postoje o světě a o tom, jak funguje. Všechny tyhle informace jste nashromáždili
v kanálech vnímání ve své mysli.

Pokud vám matka řekla, „Tvůj táta je tulák a nikdy se nevrátí domů. Všichni muži jsou takoví,“ uložili jste si to jako vzpomínku kdesi ve svých kanálech vnímání.
Jakmile se světlo odrazí od stvořeného objektu a pronikne do vašeho oka, přináší dokonalou zprávu o tom, co je tam venku. Když však světlo vstoupí kanály vnímání do vaší mysli, vybírá si z těchto kanálů všechny uložené vzpomínky (stará světla) – a zpráva je překroucená.

Jak se světlo dostane do mysli, kde se vytváří virtuální realita, je už pokřivené tím, že k němu bylo přidáno obrovské množství světla uloženého v podobě slov,
vzpomínek, přesvědčení, předpokladů, postojů, emocí, znalostí a dalších věcí. Tuto pokřivenou virtuální realitu nazývají Toltékové „sen“.

Představte si, že vaše matka prohlásila, že váš táta je tulák a všichni muži že jsou takoví. Jako dítě jste svého otce nějak vnímali, ale tohle uložené
světlo pokřivilo vaši představu o něm. A když je z vás potom otec, tohle pokřivené světlo ve vás zůstává dál. Možná cítíte vinu za to, že jste otec nebo muž, a vlastně ani nevíte proč. Jste-li žena a jako dítě slyšíte tuhle zprávu, uvědomíte si třeba později, jak pokřivila vaše vztahy k mužům a otci. Nedokážete vidět svět takový, jaký je, pokud ho pokřivujete světlem uloženým ve své mysli.

Vaše mysl nepřestává nikdy snít

Tento proces přeměňování světla ve virtuální realitu probíhá ve dne i v noci. Toltékové věděli, že není možné vidět skutečně to, co je ve vnějším světě, protože člověk je schopen to vnímat jen tehdy, když se světlo dostane do mozku. A během tohoto procesu se vždycky nějak pokřiví.

Představa o „světle“ se dá rozšířit tak, že zahrnuje i informace nasbírané všemi vašimi smysly – a každý z nich odpovídá za různou frekvenci spektra. Kromě zraku tedy sbírají data z vnějšího světa ještě orgány chuti, hmatu, sluchu a čichu. Jsou to vaše „orgány vnímání“. Obraz, který vidíte jako virtuální realitu ve své mysli, není to, co je tam venku v podobě „světa“. Jasná zpráva světla byla pokřivena myslí vlivem určitých sesbíraných údajů uložených v kanálech vnímání.

Vaše osobní virtuální realita je to, co Toltékové nazývají „osobní sen“. Uvědomte si, že všechny informace, které vaše orgány vnímání sbírají, jsou přesnou zprávou o tom, co je ve vnějším světě. Vaše mysl je však bohužel orgán snění – nebo ji můžete nazvat „orgán klamání“! Vaše mysl tyto informace přemění v sen a potom se na ty malé osobní sny dívá a tvrdí vám, že tak vlastně vidíte svět. Pokud uvěříte mysli, budete mít o světě velmi zmatenou představu. Možná jste si toho už
všimli.

V noci, když spíte a vaše orgány vnímání přestanou sbírat informace z vnějšího světa, vaše mysl dál sní. Prostě jen využívá veškeré nahromaděné světlo a vytváří obrazy. Každý obraz ve snu, bez ohledu na to, jak je podivný či bizarní, vychází ze života vzpomínek, emocí a dalších podob nashromážděného světla.

Věnujte teď chvíli času úvahám o tom, jak dochází k pokřivení světla. Zapisujte si, jakým způsobem se pokřivil váš pohled na přátele, rodinu a události
v okolním světě a dokonce i na vás samotné vlivem názorů, obav a dalších podob světla nashromážděného ve vašich kanálech vnímání. Buďte na sebe hodní, když si budete zapisovat „ošklivé“ věci. Zapisuje to vaše snící mysl, nikoli vy.

Prvá časť: Ste hlavne svetlo

CELÁ KNIŽKA: Kniha Toltécké Moudrosti

Zdieľaj ďaľej :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *