Indície na pečeň..

Hmm objavil som zaujímavú vec, pár signálov som zachytil, že hľadám veci kukám videa, a zrazu mi hodilo video inda toto.. Tak som kukol a išiel ďaľej.. Potom som čítal trochu o etruskoch, ku nim som sa opäť vrátil lebo som hľadal písma latinku, znaky atd.. A tam mi ukazálo zase toto.. To je pečeň a veštenie z nej.. Tak idem čítam si veci a zrazu tretia vec k pečeni toto..

„In TCM, the liver creates and the gallbladder implements. The spiritual meaning of pain in the liver and gallbladder relates to a disruption of this synergy.“ Voala:The liver is closely related to the third chakra, the one that focuses on power and the recognition of one’s image and identity. The image we have of ourselves, or the image that others give us back, depends fundamentally on the energy of the liver.

V Tradičnej činskej medicíne pečeň vytvára a žlčník realizuje. Duchovný význam bolesti pečene a žlčníka súvisi s narušením tejto synergie.“ Pečeň blízko súvisí s treťou čakrou, ktorá sa sústredí na silu a rozpoznanie obrazu a identity človeka. Obraz, ktorý si o sebe vytvárame, alebo ktorý nám dávajú druhí ľudia fundamentálne závisí na energii pečene.

Zdieľaj ďaľej :)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *